01.03.2021

Lukáš Langer: Čím je pauza delší, tím je těžší malé sportovce přimět k tréninku

Vojtěch Martinek

Následující týdny budou na našem webu zasvěceny branickému mládežnickému hokeji. Trenérům všech kategorií byl zaslán dotazník ohledně činnosti jejich mužstva v uplynulých měsících, přičemž jako první nám odpovídal gólman A-týmů a kouč druhých a třetích tříd Lukáš Langer.

Jak probíhal distanční trénink v období pandemie?

Distanční trénink v době pandemie probíhá u ročníků 2012 a 2013 v několika formách. V jarním období v počátcích pandemie probíhaly tréninky formou zasílání tréninkových videí. Tréninky jsou koncipované jak pro cvičení doma, tak v přírodě, vždy sled čtyři až pěti cviků pro zlepšení síly, mobility a koordinace. Nechybí ani stickhandling, soutěže a následné vyhodnocení výherců a jejich odměnění.

V podzimní části pandemie jsme opět pokračovali formou tréninkových videí. Vzhledem ke zpětné vazbě od rodičů, že je stále těžší dlouhodobě udržet děti nadšeně spolupracují distanční formou, nabídl jsem jim možnost suché přípravy v individuálních skupinkách. Rodiče, kteří měli zájem, využívali suchou přípravu v přírodě v rámci daných platných pandemických opatření. Některé tréninky se podařilo uskutečnit po pětičlenných skupinkách, jiné po dvou sportovcích dle aktuálních nařízení.

S úderem zimního období a nepolevující pandemie jsem se snažil zajistit venkovní ledové kluziště, což se nakonec podařilo. Ač jsou některé časy velmi brzy ráno nebo večer, všichni rodiče tuto možnost uvítali. V rámci platných pravidel Ministerstva zdravotnictví (na menší ploše 2+2 hráči, na větší 2+2+2) je na koordinaci a čas náročnější dostat všechny hráče na led, ale úspěšně se podařilo. Celý ročník 2012 a 2013 se dostane jednou až dvakrát v týdnu trénink.

Zpestřením pro všechny děti i rodiče byl víkend od 13. do 14. února 2021, kdy zamrzly rybníky i v Praze a středních Čechách. Na rybníku Pazderák v Dolních Břežanech se nám podařilo uspořádat perfektní turnaj v rybníkovém hokeji. Líbilo se mi, že se nadšeně zapojili nejen děti, ale i rodiče a všichni si tuto možnost užili.

Využívali jste střelnici na suchu?

V rámci podzimní suché přípravy v přírodě jsme využívali svoji stickhandlingovou plochu, kde jsme zdokonalovali práci s hokejkou. Poměr tréninku byl dvacet minut stickhandling, čtyřicet minut off-ice trénink (atletický žebřík, agility prvky, překážky, běh, hry, mobilita).

Foto ze soustředění druhé třídy v Olomouci, pozdim 2019.

Využívali jste naučná videa?

Tréninková videa jsme v době pandemie využívali nejvíce v jarním a podzimním období. V zimním období trénujeme na venkovních kluzištích. Zásobník tréninkových videí mají borci pro zdokonalování stále k dispozici na YouTube kanálu Off-ice training L&L.

V jarním a podzimním období měli rodiče za úkol zasílat zpětnou vazbu v podobě videí jejich cvičících ratolestí. V některých případech se dařilo více, v některých méně. Bohužel, čím déle odstřižení dětí od sportu v klubu s trenérem a týmem trvá, tím je pro děti náročnější pracovat touto distanční formou. Zpětná vazba od rodičů hovoří stejně, čím je pauza delší, tím je těžší malé sportovce k tréninku v izolované domácí formě přimět.

Po zkušenostech hodnotím tuto formu tréninku pro věkovou kategorii děti pět až třináct let vhodnou maximálně po dobu jednoho měsíce, a to s velkým „ale“. Děti na zpět zaslaných videích mnohdy provádí cviky špatně, rodiče nesportovci neumí provést správnou korekci a pak se tedy ptám, zda je takovéto cvičení přínosem, či naopak.

Dětem, potažmo rodičům, jsem doporučil, ať co nejvíce sportují přirozenou formou v přírodě: ať sáňkují, bobují, běhají, bruslí na rybníku, běžkují. Každé takové video mi udělalo velkou radost.

Jak probíhal mentální trénink?

Pracuji s věkovou kategorií od šesti do devíti let. V této době je důležitá vazba a „připoutání“ dětí ke sportu. V tomto věku je pro děti typická hravost, týmovost, kolektiv, soutěživost, období vzorů, což jde vše proti koronavirové době.

V počáteční době pandemie jsme se snažili v distanční formě využívat soutěže, výzvy, udržet tak motivaci pro individuální cvičení. Nastavit týdně nová videa, udržet pozornost a týmovou sounáležitost. Nechyběl ani společný video hovor se všemi hráči ročníku 2012.

V současné době jsem rád, že máme jistý plán a harmonogram, dané dny a časy tréninků, čímž děti zůstávají v přípravě. Tímto nastavením udržuji kontakt dětí i rodičů s trenéry a kontakt dětí samotných mezi sebou, i když v mini skupinkách. Velkým „nakopávačem“ a další motivací k tréninku nám byl společný turnaj v rybníkovém hokeji.

Jaká byla spolupráce s rodiči?

S rodiči jsem po celou dobu pandemie v neustálém kontaktu. Jak při zasílání tréninkových videí směrem k dětem, tak přebírání zpětné vazby od rodičů směrem ke mě. V některých případech proběhla i distanční korekce prováděných cviků.

Proběhly i organizované tréninky na otevřeném kluzišti?

Od prosince využíváme nepřetržitě pro trénink venkovní kluziště. Kluziště se mi podařilo zajistit po celé Praze a středních Čechách, neboť je to v současné době nedostatkové zboží. Rodiče možnost uvítali a i přes větší dojezdové vzdálenosti a časy brzké ráno nebo večer možnost tréninku využívají. Všechny tímto chválím za perfektní spolupráci jak v přihlašování se na tréninky, tak za dodržování veškerých daných pandemických pravidel. Oba ročníky 2012 a 2013 se tak dostanou minimálně jednou za týden na led, někdy i dvakrát až vícekrát.

Kouč druhé a třetí třídy Lukáš Langer.

partneři klubu