Nábor + 1. třída

Charakteristika kategorie

Základním cílem je vytvořit pevnou vazbu mezi dítětem a rodičem na jedné straně a klubem na straně druhé. Tato vazba by měla vzniknout na základě komplexního programu pro děti i rodiče. Tento program by měl zahrnovat pro děti trénink jak na ledě, tak i mimo led a zároveň 4x-5x za sezonu sportovní či jinou akci o víkendu společně s rodiči. Pro rodiče by tento program zajišťoval sportovní a sportovně osvětové akce. V sezoně by tento program fungoval hlavně o víkendech. Mimo sezonu by se tréninkové aktivity odehrávaly naopak v týdnu a jednou za měsíc opět společně s rodiči např. výlet, ZOO, voda aj. o víkendu. Veškerá činnost je samozřejmě za účasti trenéru HC Kobra Praha.

Tréninková náplň na ledě

  • primárním úkolem je zbavit děti obav z ledu (pohyb dětí po ledě v botách, na kolenou, naučit se vstávat atd.)
  • základní postoj na bruslích (z počátku za pomoci hrazdiček)
  • základní pohyby na bruslích za pomoci hrazdiček (podřepy, stoj na jedné noze, výskoky a jiné)
  • základy bruslení, bruslařská abeceda (všeobecně známá metodická řada)
  • zařazení her, jež budou děti motivovat (respektovat bruslařské dovednosti každého dítěte)
  • u pokročilých jedinců možnost zařadit základy IČJ (vedení kotouče atd.)
  • u pokročilých jedinců možnost zařazení her či závodů s kotoučem
  • skupinky tvořit dle úrovně zvládnutých dovedností, ale nezapomínat i na společná cvičení či hry

Zásady a cíle

Zcela jednoznačně nejdůležitější zásadou je neuspěchávat a nepřeskakovat základní bruslařské a individuální dovednosti. Musíme být trpěliví a nechat děti naučené dovednosti zažít a ukotvit. Dodržovat zásady motorického učení (síla podnětu, počet opakování a doba). Respektovat rozdíly mezi dětmi a postupovat individuálně. Různá náročnost a náplň v jednotlivých skupinách. Při učení jednotlivých pohybů a dovedností ctít zásadu „raději méněkrát a správně, nežli vícekrát a špatně“ (pozor na zafixování chyby). V okamžiku, kdy dítě zvládá, přijde na řadu počet a doba opakování.Cílem této kategorie je zaujmout, udržet a naučit co nejvíce dětí základům bruslení a eventuelně IČJ tak, aby bez problémů postoupily do vyšší kategorie.

Aktuálně na webu


partneři klubu