2. – 4. třída

Charakteristika kategorie

V této kategorii je neustále prostor na vytváření a upevňování sounáležitosti mezi dětmi, rodiči a klubem. V tér kategorii by měl stále fungovat program pro děti i rodiče. Jediný rozdíl tohoto programu spočívá v tom, že se děti již zúčastňují turnajů v minihokeji, tudíž je potřeba víkendové akce koordinovat. Mimo sezonu je tento program totožný s kategorií Nábor + 1. třída. U této kategorie by měl trenér již dát dětem najevo svůj zájem o jejich školní výsledky. Všech akcí se zúčastňují trenéři HC Kobra Praha. Trenéři této kategorie nemohou být zároveň trenéry kategorie předchozí. Mimo led bychom měli rozvíjet především rychlost a obratnost formou her.

Tréninková náplň na ledě (utkání)

  • upevňování a prohlubování bruslařských základů
  • rozvoj bruslařské obratnosti
  • pracovat na nákleku a skluzu
  • veškeré dovednosti popředu i pozadu
  • práce s kotoučem – zabírá více času v tréninkové jednotce než u předchozí kategorie (vedení kotouče, přihrávka, střelba)
  • součástí tréninku jsou hry v jakékoli podobě
  • trénink nadále probíhá ve skupinkách či stanovištích
  • úroveň cvičení by měla být taková, aby ji děti zvládaly, ale zároveň je posouvala. Nadnáročná cvičení demotivují.
  • Utkání = učitel. Hrají všechny děti. Pravidelný rytmus nasazování do utkání, bez výjimky.

Zásady a cíle

Neuspěchávat a nepřeskakovat jednotlivé bruslařské a individuální dovednosti stále platí. V této kategorii jednoznačně upřednostňujeme individuální (přirozený) projev před kolektivním kombinačním (násilným – svázaným) projevem. Necháváme děti ve hře řešit situace na základě instinktů a emocí, zasahujeme pouze formou rady a nikoli příkazů. Snažíme se v dětech budovat přirozenou touhu po vítězství – úspěchu. Děti by měly samy dychtit po tomto pocitu úspěšnosti a NE slyšet „musíme vyhrát“. Úspěch by měl patřit pouze jim. Do utkání jsou nasazovány všechny děti bez rozdílu, pokud se zúčastňují tréninků a projevují snahu!!!Cílem této kategorie je zvládnutí bruslařských dovedností a IČJ tak, aby děti přešly do vyšší kategorie připraveni zvládnout základy kombinace a přechod do hry na velkém hřišti.

Aktuálně na webu


partneři klubu