5. – 6. třída

Základní charakteristika

Na počátku této věkové kategorie je důležitá především trpělivost ode všech zúčastněných, ať už trenérů nebo rodičů. Mladí hráči si musí zvyknout na rozměry velkého hřiště. Týká se to pohybu, orientace, odhadu, uvědomění si sama sebe v herním prostoru, a to zvládá každý hráč jinak. Některé děti se adaptují velmi rychle či okamžitě, některým to trvá déle, ale to neznamená, že by z dlouhodobého hlediska tyto děti měly být v dospělosti horšími hráči. I z důvodu vztahů mezi rodiči, dětmi a trenéry, se vyvarujme zbrklých a necitlivých výroků. Úroveň jednotlivých týmů nemusí být dána schopnostmi či dovednostmi hráčů, ale počtem odehraných utkání na velkém hřišti. Trenérovy nároky by měly korespondovat se zvládnutými dovednostmi z tréninku. Zásadou by měl být pohyb a nebojácnost na puku.„Lepší špatný pohyb, nežli žádný pohyb.“„Chci být nebezpečný pro soupeřovu branku.“Mimo led bychom měli v této věkové kategorii dbát na všesportovní rozvoj a učit základní techniky a pohyby různých sportů. Nadále rozvíjíme obratnost a rychlost formou her i speciálních cvičení.Zásada: „Hrát a zase hrát!“

Tréninková náplň na ledě (utkání)

  • bruslařské dovednosti bychom měli po technické stránce dovést postupně k dokonalosti
  • zdokonalování práce s kotoučem
  • pracovat na bezproblémovém propojení pohybu a ovládání kotouče, tak aby se tyto činnosti staly samozřejmou součástí hry samotné
  • zařazování cvičení a základy spolupráce (kombinace)
  • cvičení na řešení situace 1:1
  • cvičení na řešení situace 2:1
  • cvičení na řešení základů herních situací
  • výraznou částí tréninkové jednotky jsou hry v různé podobě
  • hráči by měli být do utkání nasazováni na základě své účasti na trénincích a jejich snahy při nich
  • úroveň utkání by se měla střídat tak, aby hráči poznali vítězství i těžké zápasy

Zásady a cíle

V této kategorii nadále lpíme na zdokonalování bruslařských dovedností a IČJ. Tyto dovednosti bychom měli dostat na takovou úroveň, aby hráče nelimitovaly při řešení herních kombinací. Převážná část tréninkových jednotek by i nadále měla probíhat na tréninkových stanovištích či ve skupinách, ale hráči by měli mít možnost i v tréninku přivykat velkému kluzišti. V této kategorii bychom měli hráčům „prozradit“, že se spousta situací ve hře dá řešit nejen individuálně, ale i spoluprací. V rozhodování by měli mít i nadále volnost a trenér by měl usměrňovat a nahazovat nápady. Cílem této kategorie by měla být snaha poslat do starších žáků technicky co nejdokonaleji vybavené hráče, kteří jsou schopni kreativních řešení ve hře, nemělo by jim chybět sebevědomí a měli by být emočně neopotřebovaní.

Aktuálně na webu


partneři klubu